KALİTE
 

   Gelişmekte olan sanayimiz ve kalkınmakta olan ülkemizde; kalite, fiyat ve zaman rekabet edilebilirliğin birinci şartı olmuştur. Otomotiv ve otomotiv dışı sac kalıbı, aparat ve talaşlı mamul üretiminde faaliyet gösteren firmamızda ürünlerimizi istenen kalite, maliyet ve zamana uygun olarak üretmenin önemini hiçbir zaman unutmuyoruz.
Bu noktadan hareketle hedefimiz, Kalite yönetim sistemi, yasa ve mevzuatlar, müşteri özel istekleri ve firma hedefleri doğrultusunda, tedarikçilerimiz ve dış temin edicilerimiz de dâhil her kademede sürekli iyileştirme ile,
• Uygulanabilir şartları yerine getirerek
• Maliyetlerimizi düşürerek,
• Ürün ve hizmet kalitemizi arttırarak,
• Teknolojimizi iyileştirerek,
• Rekabet gücümüzü arttırarak,
• Çalışanlarımızın katılımını sağlayarak ve motivasyonunu arttırarak,
• İşletmemizde tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çalışanları koruyarak ve çalışma şartlarını iyileştirerek,
• Süreç performanslarını sürekli iyileştirerek,
İç ve dış müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmaktır.
Formak yönetimi olarak, yukarıda bahsettiğimiz faaliyetlerimizin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına fiilen katılmayı, aktif destek vermeyi, sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.